När pappa blev sjuk – en podd om att vårda en anhörig

August 31, 2018

Var femte vuxen person på Gotland vårdar en närstående. Det kan handla om att man tar hand om ett barn, en förälder eller ett syskon. Många anhöriga blir själva sjuka eller tvingas gå ner i arbetstid för att klara situationen. I det här avsnittet möter du Lina Jakobsson som berättar om hur livet förändrades när hennes pappa drabbades av demens. I programmet medverkar också Tove Öberg, anhörigkonsulent vid socialförvaltningens hälsofrämjande enhet. Poddavsnittet spelades in i början av 2018 och kort därefter dog Lina Jakobssons pappa. Hon ville ändå att det här avsnittet skulle sändas.

00:0000:00

Att leva med Downs syndrom

May 2, 2018

På Gotland bor det 350 personer med funktionsnedsättningar som gör att de behöver hjälp för att klara sin vardag. I det här avsnittet tar vi reda på hur det är att bli förälder till ett barn med ett livslångt handikapp. I programmet möter du Caroline Pettersson som berättar om sina tankar kring att bli mamma till en son med Downs syndrom.

00:0000:00

Leva på socialbidrag

March 28, 2018

Leva på socialbidrag Varje månad får omkring 500 gotländska hushåll sin försörjning via socialbidrag. Men hur är det att vara i en situation där pengarna inte räcker till de mest basala behoven, när man måste be om hjälp för att kunna betala hyran och ge sitt barn mat på bordet. I programmet möter du 24-åriga Louise som kämpar för att få ekonomin att gå ihop som ensamstående småbarnsmamma. I avsnittet medverkar också Mari Bergström från socialförvaltningens försörjningsstödsenhet.

00:0000:00

Ensamhet – ett växande problem för äldre

March 1, 2018

Depression och självmord är betydligt vanligare bland äldre än bland yngre. Nästan 60 procent av de som har äldreomsorg upplever besvär med ensamhet. En känsla som om den inte tas på allvar kan leda till depressioner och psykisk ohälsa.

I programmet möter du 77-åriga Gunnel som berättar om sina tankar kring ensamhet. Medverkar gör också Annette Öhrn från socialförvaltningens hälsofrämjande enhet som ger konkreta tips på vad man kan göra för att bryta ensamheten.

00:0000:00

Narkotikavåg över Gotland

February 1, 2018

I programmet möter du Erik som började röka cannabis redan som trettonåring. Hör hans berättelse om missbruket som slutade med ett väpnat rån och ett liv i kaos. 
Medverkar gör också Eva Lindvall från MiniMaria som berättar om det stöd som finns att få för ungdomar och deras anhöriga.

00:0000:00

Ensam på flykt

December 1, 2017

Under 2015 kom det 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Barn och ungdomar som flytt från krig och förtryck. I programmet möter du 18-åriga Mustafa som lämnade sin familj och flydde från krigets Afghanistan. Hur är det att komma ensam till ett land och bli placerade på en ö man aldrig hört talas om? I podcasten medverkar också medarbetare från socialförvaltningens hem för ensamkommande barn och ungdomar.

00:0000:00

Utsatta ungdomar

November 1, 2017

Missbruk, stölder och självskador. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar. I programmet möter du 25-åriga Julia som berättar om sin uppväxt. I podcasten medverkar också medarbetare från familjefokus ungdomsgrupp.

00:0000:00

Familjehem – att våga ta emot ett barn

September 28, 2017

Behovet av familjehem är stort på Gotland och i många andra kommuner runt om i landet. Men hur är det då att som familj ta emot ett barn som kanske inte haft det så lätt. Hur påverkar det den egna familjen? Vilka krav ställs från myndigheterna och vilket stöd får man? I programmet möter du Rickard som tillsammans med sin fru tagit steget att bli familjehem. I podcasten medverkar också medarbetare från familjehemsenheten.

00:0000:00

Alkoholism – han valde mellan livet och döden

August 23, 2017

Alkoholism har blivit en av vår tids stora folksjukdomar. Hur är det då att vara alkoholmissbrukare, hur påverkar det jobbet och relationerna och vilken hjälp finns att få? I programmet möter du Magnus som efter 16 år som alkoholist berättar om sin resa mot ett nyktert liv. I podcasten medverkar också medarbetare från alkohol och drogrådgivningen.

00:0000:00